Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Zamówienia publiczne

Data publikacji: 2019-10-21 Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych, pielęgnujących i myjących w tym: środki do mycia, pielęgnacji i odkażania rąk, środki do dezynfekcji powierzchni, narzędzi i sprzętu endoskopowego, środki do maszynowego mycia i dezynfekcji w myjni automatycznej oraz myjki ultradźwiękowej do akcesoriów endoskopowych, sprzętu chirurgicznego, środek do dezynfekcji maceratora, preparaty do mycia i dezynfekcji rąk, itp.

Numer sprawy: 10/2019

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Termin składania ofert: 2019-10-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki do SIWZ
Pytania do SIWZ
Ważne informacje
Wybór najkorzystniejszej oferty