Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Rada Społeczna

Rada Społeczna
Rada społeczna przy Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy


Przewodniczący

nadbryg. mgr inż. Janusz Halak, Komendant Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w ToruniuCzłonkowie

mł. insp. Dariusz Dopke, Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

ppłk Jacek Gościak, Dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Bydgoszczy

mjr SG Monika Szczygieł, Komendant Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy

dr n. med. Radosława Staszak-Kowalska, przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej

Wisława Stefaniak-Gromadka, przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

st. bryg. mgr inż. Janisław Buller Komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy