Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Ogłoszenia

Data publikacji: 2018-08-10 Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki mikrobiologicznej, serologii transfuzjologicznej, utworzenia i wykonywania zadań banku krwi oraz pracowni serologii lub pracowni immunologii transfuzjologicznej

Numer sprawy: 05/2018

Termin składania ofert: 2018-08-24

Załączniki do ogłoszenia