Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Ogłoszenia

Data publikacji: 2018-10-31 Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej obejmującej Rtg, TK i MR w siedzibie Udzielającego zamówienie - w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy

Numer sprawy: 06/2018

Termin składania ofert: 2018-11-16

Załączniki do ogłoszenia