Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Ogłoszenia

Data publikacji: 2019-02-22 Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w ramach umów cywilno – prawnych w Izbie Przyjęć /Oddziałach szpitalnych/ZOL, poradniach SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy przez pielęgniarki/położne, w ordynacji dziennej, dyżurze

Numer sprawy: 02/2019

Termin składania ofert: 2019-02-26

Załączniki do ogłoszenia