Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Ogłoszenia

Data publikacji: 2020-09-11 Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w ramach umów cywilno – prawnych w zakresach:
a) Zakres 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych na Bloku Operacyjnym przez pielęgniarkę w ramach umowy cywilno – prawnej;
b) Zakres 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej przez pielęgniarkę w ramach umowy cywilno-prawnej;
c) Zakres 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale zachowawczym (Oddział Neurologiczny z Rehabilitacją Neurologiczną, Oddział Kardiologiczny z Rehabilitacją Kardiologiczną i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, Oddział Geriatrii) przez pielęgniarkę w ramach umowy cywilno-prawnej;
d) Zakres 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale zabiegowym (Oddział Urologii, Urologii Onkologicznej i Chirurgii ogólnej z Pododdziałem Ortopedycznym) w ramach umowy cywilno – prawnej;
e) Zakres 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym lub w Oddziale Położnictwa Patologii Ciąży i Ginekologii z Pododdziałem Neonatologicznym przez fizjoterapeutę w ramach umowy cywilno – prawnej;
f) Zakres 6 – udzielenie świadczeń zdrowotnych w warunkach domowych przez fizjoterapeutę w ramach umowy cywilno-prawnej.

Numer sprawy: 03/2020

Termin składania ofert: 2020-09-23

Załączniki do ogłoszenia