Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Ogłoszenia

Data publikacji: 2020-12-03 Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w ramach umów cywilno – prawnych w zakresach:
1) Zakres 1 – lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie urologii/chirurgii udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii, Urologii Onkologicznej i Chirurgii ogólnej z Pododdziałem Ortopedycznym oraz w Poradni Chirurgicznej i Chirurgii Onkologicznej;
2) Zakres 2 – lekarzy specjalistów/trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych/kardiologii lub lekarz bez specjalizacji udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologicznym z Rehabilitacją Kardiologiczną i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych oraz poradni kardiologicznej
3) Zakres 3 – lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć;
4) Zakres 4 – lekarzy specjalistów w dziedzinie ginekologii udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położnictwa Patologii Ciąży i Ginekologii z Pododdziałem Neonatologicznym;
5) Zakres 5 – lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
6) Zakres 6 – lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii udzielających świadczeń zdrowotnych na stanowisku Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
7) Zakres 7 – lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii udzielającego świadczeń zdrowotnych na stanowisku Kierownika Oddziału Neurologii z Rehabilitacją Neurologiczną
8) Zakres 8 – lekarzy bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji, ze specjalizacją w dziedzinie medycyny rodzinnej;
9) Zakres 9 – lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii udzielających świadczeń medycznych w Zakładzie Radiologii Lekarskiej z Pracowniami.
10) Zakres 10 – lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie gastrologii udzielających świadczeń zdrowotnych w Poradni Gastrologicznej;
11) Zakres 11 – lekarzy specjalistów w dziedzinie dermatologii udzielających świadczeń zdrowotnych w Poradni Dermatologicznej

Numer sprawy: 04/2020

Termin składania ofert: 2020-12-14

Załączniki do ogłoszenia