Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Ogłoszenia

Data publikacji: 2020-12-10 Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w ramach umów cywilno – prawnych w zakresach:
a) Zakres 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych na Bloku Operacyjnym przez pielęgniarkę w ramach umowy cywilno – prawnej;
b) Zakres 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej przez pielęgniarkę w ramach umowy cywilno-prawnej;
c) Zakres 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale zachowawczym (Oddział Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej i Leczenia Udarów, Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, Oddział Geriatrii) przez pielęgniarkę w ramach umowy cywilno-prawnej;
d) Zakres 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć przez pielęgniarkę w ramach umowy cywilno-prawnej;
e) Zakres 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę epidemiologiczną w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umowy cywilno – prawnej w ordynacji dziennej.
f) Zakres 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez zastępcę położnej koordynującej w Oddziale Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii z Poddziałem Neonatologicznym w ramach umowy cywilno – prawnej w ordynacji dziennej.
g) Zakres 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez położną w Oddziale Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii z Poddziałem Neonatologicznym w ramach umowy cywilno – prawnej.
h) Zakres 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez neurologopedę w Oddziale Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej i Leczenia Udarów, Poradni logopedycznej w ramach umowy cywilno – prawnej.

Numer sprawy: 05/2020

Termin składania ofert: 2020-12-18

Załączniki do ogłoszenia