Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Ogłoszenia

Data publikacji: 2021-10-28 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii / w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii / bez specjalizacji udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze medycznym.

Numer sprawy: 01/2021

Termin składania ofert: 2021-11-10

Załączniki do ogłoszenia