Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Ogłoszenia

Data publikacji: 2021-11-25 Konkurs ofert na realizacje świadczeń zdrowotnych przez :
a) Zakres 1 - Lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii albo/i chorób wewnętrznych / w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii albo/i chorób wewnętrznych / bez specjalizacji udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze medycznym.
b) Zakres 2 - Lekarzy specjalistów / w trakcie specjalizacji / bez specjalizacji udzielających świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze medycznym.
c) Zakres 3 - Lekarzy specjalistów w dziedzinie geriatrii udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Geriatrii SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej.
d) Zakres 4 - Lekarzy specjalistów udzielających świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej.

Numer sprawy: 03/2021

Termin składania ofert: 2021-12-06

Załączniki do ogłoszenia