Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Ogłoszenia

Data publikacji: 2021-12-10 Konkurs ofert na realizacje świadczeń zdrowotnych przez :
1) Zakres 1 - Lekarzy specjalistów w dziedzinie urologii / w trakcie specjalizacji w dziedzinie urologii udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii, Urologii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedycznym SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy oraz w Poradni Urologicznej w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze medycznym.
2) Zakres 2 - Lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii / w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii, Urologii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedycznym SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy oraz w Poradni Chirurgicznej w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze medycznym.
3) Zakres 3 - Lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii, Urologii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedycznym SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy oraz w Poradni Ortopedycznej w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej.

Numer sprawy: 04/2021

Termin składania ofert: 2021-12-17

Załączniki do ogłoszenia