Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Ogłoszenia

Data publikacji: 2021-12-10 Konkurs ofert na realizacje świadczeń zdrowotnych przez :
a) Zakres 1 - lekarzy specjalistów w dziedzinie dermatologii udzielających świadczeń zdrowotnych w Poradni Dermatologicznej w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy;
b) Zakres 2 - lekarzy specjalistów w dziedzinie diabetologii udzielających świadczeń zdrowotnych w Poradni Diabetologicznej w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy;
c) Zakres 3 - lekarzy specjalistów w dziedzinie endokrynologii udzielających świadczeń zdrowotnych w Poradni Endokrynologicznej w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy;
d) Zakres 4 - lekarzy specjalistów w dziedzinie laryngologii udzielających świadczeń zdrowotnych w Poradni Otolaryngologicznej w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy;
e) Zakres 5 - lekarzy specjalistów w dziedzinie ginekologii i położnictwa udzielających świadczeń zdrowotnych w Poradni Ginekologicznej w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy;
f) Zakres 6 - lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny pracy udzielających świadczeń zdrowotnych w Poradni Badań Profilaktycznych w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy;
g) Zakres 7 - lekarzy specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej udzielających świadczeń zdrowotnych w Poradni Rehabilitacyjnej w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy;
h) Zakres 8 - lekarzy specjalistów w dziedzinie okulistyki udzielających świadczeń zdrowotnych w Poradni Okulistycznej w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy;
i) Zakres 9 - lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii udzielających świadczeń zdrowotnych w Poradni Zdrowia Psychicznego w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy;
j) Zakres 10 - lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny rodzinnej i/albo pediatrii udzielających świadczeń zdrowotnych w POZ w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy;
k) Zakres 11 - lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii udzielających świadczeń medycznych w Zakładzie Radiologii Lekarskiej z Pracowniami w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczyj;
l) Zakres 12 - lekarzy specjalistów w dziedzinie stomatologii i/albo ortodoncji udzielających świadczeń medycznych w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy;

Numer sprawy: 06/2021

Termin składania ofert: 2021-12-17

Załączniki do ogłoszenia