Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Ogłoszenia

Data publikacji: 2022-06-09 Konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych w ramach umów cywilno – prawnych w zakresie:
a) Zakres 1 - Lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze medycznym.
b) Zakres 2 - Lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej i Leczenia Udarów SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze medycznym.
c) Zakres 3 - Lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii, Urologii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedycznym SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy oraz w Poradni Chirurgicznej w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze medycznym.
a) Zakres 4 - lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii udzielających świadczeń zdrowotnych w Poradni Zdrowia Psychicznego w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umowy cywilno-prawnej;
d) Zakres 5 - lekarzy specjalistów/ w trakcie specjalizacji w dziedzinie laryngologii udzielających świadczeń zdrowotnych w Poradni Otolaryngologicznej w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umowy cywilno-prawnej;

Numer sprawy: 01/2022

Termin składania ofert: 2022-06-22

Załączniki do ogłoszenia