Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Ogłoszenia

Data publikacji: 2022-08-31 Przetarg nieograniczony na najem 80m² powierzchni w budynku przy ul. Markwarta 4-6 na prowadzenie bufetu

Numer sprawy: 03/2022

Termin składania ofert: 2022-09-09

Załączniki do ogłoszenia