Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Zamówienia publiczne

Data publikacji: 2022-12-01 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w tym: elektrody, cewniki, dreny, igły, strzykawki, rękawiczki, próżnociąg położniczy, woda do nawilżania tlenu i. in.

Numer sprawy: 14/2022

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Termin składania ofert: 2022-12-13

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki do SIWZ
Pytania do SIWZ
Ważne informacje
Wybór najkorzystniejszej oferty