Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Fundusze Unijne

2023-10-10 Dzień Sportu Politechniki Bydgoskiej Akademickie Centrum Sportu - Mecz lekarzy Dzień Sportu Politechniki Bydgoskiej Akademickie Centrum Sportu - Mecz lekarzy więcej »
2023-01-20 „e-zdrowie w SP ZOZ MSWIA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów”. SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „e-zdrowie w SP ZOZ MSWIA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów”. „e-zdrowie w SP ZOZ MSWIA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów”. więcej »
2022-10-18 Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy realizuje w ramach Narodowej Strategii
Onkologicznej zadanie/projekt pn. Zakup sprzętu do diagnostyki
nowotworów pęcherza moczowego
Zakup sprzętu do diagnostyki  nowotworów pęcherza moczowego więcej »
2021-04-13 Zgłoszenie nieprawidłowości w POIŚ 2014-2020 Zgłaszanie nadużyć w POIŚ 2014-2020 Zgłoszenie nieprawidłowości w POIŚ 2014-2020 więcej »
2020-04-08 Fundusze Unijne Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poprawa jakości realizowanych świadczeń zdrowotnych w... Fundusze Unijne więcej »
2018-09-27 Zgłoszenie nieprawidłowości Zgłaszanie informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Zgłoszenie nieprawidłowości więcej »
2018-09-18 Fundusze Unijne Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy realizuje projekt pt.„Poprawa kompleksowości opieki nad matką dzieckiem poprzez wymianę sprzętu medycznego na Oddziale... Fundusze Unijne więcej »
2018-04-06 Fundusze Unijne Projekt „Żyjmy dłużej – badania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrycia raka jelita grubego” realizowany jest w okresie od 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r. przez Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa... Fundusze Unijne więcej »
2018-05-29 Doposażenie pracowni endoskopowej SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy realizuje w ramach poddziałania 6.1.1 RPO WK-P projekt pn. „Doposażenie pracowni endoskopowej SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy” Doposażenie pracowni endoskopowej SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy więcej »
2016-07-04 Fundusze Unijne Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy rozpoczął realizację projektu pn. „Bydgoski Dzienny Dom Opieki Zdrowotnej” współfinansowanego ze środków... Fundusze Unijne więcej »