Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Informacja o majątku jednostki

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy


85-015 Bydgoszcz
ul. Markwarta 4-6
  • Powierzchnia zajmowanego gruntu: 5238 m2
  • Powierzchnia użytkowa budynków: 10138 m2
  • Obiekty są własnością Skarbu Państwa