Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2015-06-09 Program praktyk studenckich
Program praktyk studenckich

SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że bierze udział w realizacji rządowego programu praktyk studenckich w administracji rządowej, przyjętego w formie zaleceń Rady Ministrów z dnia 3 marca 2015 roku dotyczących praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych w 2015 r.

W chwili obecnej realizujemy praktyki studenckie w ramach podpisanych umów z Uczelniami. W przypadku możliwości odbywania praktyk w naszym zakładzie informacje umieścimy w Centralnej Bazie Ofert Pracy.