Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Izba Przyjęć Szpitala MSWiA w Bydgoszczy

Izba Przyjęć Szpitala MSWiA w Bydgoszczy

Izba Przyjęć czynna całą dobę

tel. 52 58 26 250
Kierownik
Mariusz Kinal - specjalista chirurgii ogólnej                                      

Pielęgniarka koordynująca
Monika Kowalewska - Menedżer Jakości w Służbie Zdrowia, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Przyjmujemy pacjentów w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia, a także chorych kierowanych na hospitalizację w naszym szpitalu.

Izba przyjęć dysponuje czterołóżkową salą obserwacyjną wyposażoną w specjalistyczny sprzęt monitorujący funkcje życiowe pacjentów.

Do dyspozycji pacjentów pozostaje również trzyłóżkowa sala chirurgiczna oraz izolatka.

W stanach nagłych przeprowadzane są konsultacje lekarzy specjalistów:

  • chorób wewnętrznych,

  • chirurgii ogólnej,

  • ginekologii,

  • neurologii,

  • kardiologii,

  • intensywnej opieki medycznej

 
Do przyjęcia planowego potrzebne są następujące dokumenty:
  • skierowanie do oddziału z ustaloną datą przyjęcia
  • dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem

Realizujemy transport medyczny pacjentów na zlecenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, a także chorych, którzy zostali wypisani z oddziałów naszego   szpitala do domu, którzy nie mogą poruszać się samodzielnie.