Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

kadra

Lekarz Izby Przyjęć
lek.med. Alexandr Bogdanovich lek.med. Alexandr Bogdanovich
lek.med. Tamara Homa lek.med. Tamara Homa
lek.med. Volha Karneyeva lek.med. Volha Karneyeva
lek.med. Sviatlana Urbanovich lek.med. Sviatlana Urbanovich
Pielęgniarka Koordynująca
 Marta Wyżgowska Marta Wyżgowska - specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
Pielęgniarki
 Wiesława Faligowska-Litwinowicz Wiesława Faligowska-Litwinowicz - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Monika Kowalewska Monika Kowalewska - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, Menedżer Jakości w Służbie Zdrowia
 Elżbieta Krzemkowska Elżbieta Krzemkowska - specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
 Małgorzata Koczerska Małgorzata Koczerska - położna, licencjat promocji zdrowia
 Jolanta Krzyżosiak Jolanta Krzyżosiak - specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
 Katarzyna Łukaszkiewicz Katarzyna Łukaszkiewicz - pielęgniarka, ratownik medyczny
 Marlena Oszkiel Marlena Oszkiel - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
 Wioletta Zielińska Wioletta Zielińska - mgr pielęgniarstwa
 Tomasz Guzicki Tomasz Guzicki - licencjat pielęgniarstwa
 Magdalena Krzymińska Magdalena Krzymińska - licencjat pielęgniarstwa
Ratownicy medyczni
 Natalia Chodorowska Natalia Chodorowska - ratownik medyczny
 Michał Burchardt Michał Burchardt
 Karol Ciesielski Karol Ciesielski
 Mateusz Deręgowski Mateusz Deręgowski
 Grzegorz Głon Grzegorz Głon
 Paweł Jankowski Paweł Jankowski
 Dariusz Joppek Dariusz Joppek
 Kamil Kaczerowski Kamil Kaczerowski
 Zbigniew Tomczyński Zbigniew Tomczyński
sanitariusz
 Maksymilian Czapiewski Maksymilian Czapiewski - sanitariusz szpitalny
 Filip Gierszyński Filip Gierszyński
 Marek Kołatka Marek Kołatka - sanitariusz szpitalny
 Sławomir Kulpiński Sławomir Kulpiński - sanitariusz szpitalny
Sekretarka
 Monika Grochal Monika Grochal - mgr inż.