Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Izba Przyjęć Szpitala MSWiA w Bydgoszczy

Izba Przyjęć Szpitala MSWiA w Bydgoszczy

Izba Przyjęć czynna całą dobę

tel. 52 58 26 250
Kierownik
Mariusz Kinal - specjalista chirurgii ogólnej                                    

Pielęgniarka koordynująca
Monika Kowalewska - Menedżer Jakości w Służbie Zdrowia, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Przyjmujemy pacjentów w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia, a także chorych kierowanych na hospitalizację w naszym szpitalu.

Izba przyjęć dysponuje czterołóżkową salą obserwacyjną wyposażoną w specjalistyczny sprzęt monitorujący funkcje życiowe pacjentów.


Do przyjęcia planowego potrzebne są następujące dokumenty:
  • skierowanie do oddziału z ustaloną datą przyjęcia
  • dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem

Realizujemy transport medyczny pacjentów na zlecenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, a także chorych, którzy zostali wypisani z oddziałów naszego   szpitala do domu, którzy nie mogą poruszać się samodzielnie.
COVID 19 - WYMAZY

W SP WZOZ MSWiA nie ma punktu pobrań.
Wykaz punktów oraz  aktualizowana codziennie specjalna mapa, na której zaznaczono lokalizację wszystkich miejsc pobrań, wraz z numerami telefonów oraz godzinami przyjęć, znajduje się na stronie pacjent.gov.pl:
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran