Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Izba przyjęć

Kierownik Izby Przyjęć
lek. med. Mariusz Kinal lek. med. Mariusz Kinal - specjalista chirurgii ogólnej
Lekarz Izby Przyjęć
lek.med. Alexandr Bogdanovich lek.med. Alexandr Bogdanovich
lek.med. Volha Karneyeva lek.med. Volha Karneyeva
lek.med. Sviatlana Urbanovich lek.med. Sviatlana Urbanovich
Pielęgniarka Koordynująca
 Marta Wyżgowska Marta Wyżgowska - specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
Pielęgniarki
 Wiesława Faligowska-Litwinowicz Wiesława Faligowska-Litwinowicz - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Monika Kowalewska Monika Kowalewska - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, Menedżer Jakości w Służbie Zdrowia
 Elżbieta Krzemkowska Elżbieta Krzemkowska - specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
 Małgorzata Koczerska Małgorzata Koczerska - położna, licencjat promocji zdrowia
 Jolanta Krzyżosiak Jolanta Krzyżosiak - specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
 Katarzyna Łukaszkiewicz Katarzyna Łukaszkiewicz - pielęgniarka, ratownik medyczny
 Marlena Oszkiel Marlena Oszkiel - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
 Wioletta Zielińska Wioletta Zielińska - mgr pielęgniarstwa
 Tomasz Guzicki Tomasz Guzicki - licencjat pielęgniarstwa
Ratownicy medyczni
 Natalia Chodorowska Natalia Chodorowska - ratownik medyczny
 Karol Ciesielski Karol Ciesielski
 Grzegorz Głon Grzegorz Głon
 Paweł Jankowski Paweł Jankowski
 Dariusz Joppek Dariusz Joppek
 Zbigniew Tomczyński Zbigniew Tomczyński
sanitariusz
 Michał Burchardt Michał Burchardt - sanitariusz szpitalny
 Mateusz Deręgowski Mateusz Deręgowski - sanitariusz szpitalny
 Filip Gierszyński Filip Gierszyński
 Kamil Kaczerowski Kamil Kaczerowski
 Marek Kołatka Marek Kołatka - sanitariusz szpitalny
 Sławomir Kulpiński Sławomir Kulpiński - sanitariusz szpitalny
Sekretarka
 Monika Grochal Monika Grochal - mgr inż.