Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Kontakt

Lokalizacja: piętro I
Telefony kontaktowe

  • Kierownik: (52) 58-26-389
  • Lekarze: (52) 58-26-261
  • Sekretariat: (52) 58-26-262
  • Pielęgniarki: (52) 58-26-263


Uwaga

Pacjenci kierowani na rehabilitację neurologiczną do skierowania do szpitala winni załączyć wniosek informacyjny do przyjęcia na Rehabilitację Neurologiczną podpisany przez lekarza prowadzącego (do pobrania poniżej).

Wnioski można składać na oddziale od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -14:00


Wniosek informacyjny do przyjęcia na Rehabilitację Neurologiczną