Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Oddział Geriatrii

Kierownik oddziału
dr n. med. Anna Wojtaszek dr n. med. Anna Wojtaszek - specjalista chorób wewnętrznych, geriatra
Zastępca Kierownika oddziału
dr n. med. Anna Szalska dr n. med. Anna Szalska - specjalista chorób wewnętrznych, geriatra
Pielęgniarka Koordynująca
 Izabela Guth Izabela Guth - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
Z-ca Pielęgniarki Koordynującej
 Małgorzata Kaźmierczak Małgorzata Kaźmierczak - licencjat pielęgniarstwa, specj. piel. geriatrycznego
Pielęgniarki
 Iwona Beinka Iwona Beinka - specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
 Elżbieta Biedroń-Gulczyńska Elżbieta Biedroń-Gulczyńska - licencjat pielęgniarstwa
 Mirosława Kurek Mirosława Kurek - specjalista - pielęgniarstwo zachowawcze
 Arleta Mankin Arleta Mankin - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Anna Mrotek Anna Mrotek - mgr pielęgniarstwa
 Weronika Rutkowska Weronika Rutkowska - licencjat pielęgniarstwa
 Ilona Rutyna Ilona Rutyna - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
 Elżbieta Stelmaczenok Elżbieta Stelmaczenok - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego i anestezjologicznego
 Marzena Styba Marzena Styba - specjalista - pielęgniarstwo zachowawcze
 Monika Sykuła Monika Sykuła - pielęgniarka, specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
 Ewa Winiarska Ewa Winiarska - specjalista - pielęgniarstwo zachowawcze
Psycholog
 Weronika Groszek Weronika Groszek - mgr psychologii
 Lidia Gajda Lidia Gajda - mgr psychologii
Fizjoterapeuci
 Karolina Kłoss Karolina Kłoss - mgr fizjoterapii
 Edyta Kłosowska Edyta Kłosowska - mgr fizjoterapii
 Paula Krajewska Paula Krajewska - mgr fizjoterapii
Opiekun medyczny
 Violetta Adamczak Violetta Adamczak - opiekun medyczny
sanitariusz
 Pavel Dzehtsiar Pavel Dzehtsiar - sanitariusz
Sekretarka medyczna
 Anna Halwa Anna Halwa - sekretarka Oddziału Geriatrii