Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Odział Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Lokalizacja: piętro I

Telefony:

  • Ordynator: (52) 58-26-301
  • Lekarze: (52) 58-26-301
  • Pielęgniarki: (52) 58-26-304

W pełni oprzyrządowanym, wysokospecjalistycznym oddziale zajmujemy się postępowaniem leczniczym w stanach zagrożenia życia wynikających z zaburzeń krążenia, oddychania i czynności ośrodkowego układu nerwowego, reanimacją - postępowaniem mającym na celu przywrócenie czynności życiowych poprzez stosowanie zabiegów resuscytacyjnych oraz anestezję ogólną i miejscową do różnego rodzaju zabiegów operacyjnych i diagnostycznych oraz zwalczeniem bólu przewlekłego.

Oddział dysponuje 5 łóżkami , w tym jednej izolatki.

Oddział dysponuje 6 respiratorami, aparaturą do prowadzenia dializ oraz wszystkie łóżka są w pełni monitorowane w systemie Modura.