Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2020-12-21 Szczepienia przeciwko COVID-19
Szczepienia przeciwko COVID-19

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy informuje o możliwości zaszczepienia się przeciwko COVID-19.
Zapraszamy pracodawców placówek wymienionych poniżej o zgłoszenie swoich pracowników wg załączonego wzoru.
Osoby chętne zobowiązane są o pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  • pracownicy szpitala węzłowego,
  • pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
  • pracownicy domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej,
  • pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
  • pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych,
  • osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów,
  • personel niemedyczny, czyli administracyjny, pomocniczy (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych placówek.

Dane należy przekazać na adres: szczepieniacovid@szpitalmsw.bydgoszcz.pl

Dane kontaktowe koordynatora ds. szczepień:

dr n. med. Marlena Karwacka

 

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Dyrektora pod nr tel.
+48 52 58 26 205


Komunikat Centrali NFZ
Szczepienie personelu medycznego – zapisy przedłużone do 14 styczniaProsimy o przekazywanie poprawnych numerów PESEL


PLIKI DO POBRANIA: