Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2021-01-29 Likwidacja historii chorób z roku 2000
Likwidacja historii chorób z roku 2000

Likwidacja dokumentacji medycznej z 2000 roku

W 2021 roku będą likwidowane historie chorób z roku 2000.  Osoby, które chcą otrzymać ich oryginały, proszone są o telefoniczne zgłoszenie się do archiwum naszej placówki do dnia 28.02.2021 r.

Archiwum kontakt: tel 52 58 26 349.