Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2021-08-04 Frenotomia u noworodków
Frenotomia  u noworodków

Wychodząc naprzeciw trudnościom w karmieniu piersią powstającym przez skrócone wędzidełko dolne języka Certyfikowany Doradca Laktacyjny, specjalista neonatologii, pediatra lek. med. Małgorzata Barkowska Czerniak po dokonaniu oceny i zakwalifikowaniu dziecka wykonuje już w oddziale zabieg frenotomii (podcięcie wędzidełka dolnego języka).

Udana laktacja jest kluczem do szybkiego powrotu mamy i dziecka do domu.