Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
Poradnia Chirurgii Onkologicznej
  • Pokój nr: 128
  • Piętro: I
  • Telefon: (52) 582 63 15
środa
specjalista chirurg onkolog Wiesław Zmysłowski
15:00 - 19:00

NIEOBECNOŚĆ:

W. Zmysłowski:   07.06.2023, 14.06.2023