Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Rejestracja Szpitala MSWiA w Bydgoszczy


Koordynator
Natalia Malarska-Gucz • Podstawowa Opieka Zdrowotna
  parter
  od poniedziałku do piątku 07:00 - 18.00  tel. (52) 582 62 99
  od poniedziałku do piątku 07:00 - 10:00  tel. (52) 582 63 19
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna - wizyty domowe u dorosłych
  I piętro - gabinet zabiegowy
  od poniedziałku do piątku 07:00 - 10:00
  tel. (52) 582 62 48

 • Podstawowa Opieka Zdrowotna dla dzieci
  poziom -1 
  od poniedziałku do piątku 07:00 - 18:00
  tel. (52) 582 62 80

 • Podstawowa Opieka Zdrowotna - wizyty domowe u dzieci
  rejestracja, poziom -1 
  od poniedziałku do piątku 07:00 - 11:00
  tel. (52) 582 62 80

 • Gabinety specjalistyczne
  parter
  od poniedziałku do piątku 07:00 - 18:00
  tel. (52) 582 62 98,  (52) 58 26 299

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
  ul. Kopernika 14
  od poniedziałku do piątku 07:00 - 18:00
  tel. (52) 582 62 75

 • Pracownia USG
  rejestracja parter
  od poniedziałku do piątku 08:00 - 18:00
  tel. (52) 582 62 98, (52) 582 62 99

 • Pracownia RTG  (rejestracja rentgenowska)
  rejestracja parter
  od poniedziałku do piątku 08:00 - 18:00, zdjęcia wykonywane do godz. 17:00
  tel. (52) 363 61 10


 • Laboratorium - punkt pobrań
  niski parter (piętro -1)
  od poniedziałku do piątku  07:00 - 15:00 (pobieranie materiału)

         tel. (52) 582 62 70


 • Stomatologia
  rejestracja bezpośrednio w gabinetach stomatologów - piętro I
  od poniedziałku do piątku 
  telefony: (52) 582 63 20, (52) 582 63 22, (52) 582 63 46, (52) 582 63 21, (52) 582 6323

Osoba do kontaktu w języku migowym: Aleksandra Mikołajec, tel. 78 71 76 906


Druki do pobrania: