Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Poradnia Zdrowia PsychicznegoSiedziba: Bydgoszcz, ul. Kopernika 14, Bydgoszcz
adres do korespondencji: ul. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz


Rejestracja telefoniczna  i osobista:
wtorek, czwartek, piątek:
w godz. 07:25 - 15:00 tel. (52) 582 62 75 (ul. Kopernika 14)
w godz. 15:00-18:00 tel.  (52) 58 26 298 (budynek szpitala ul. Markwarta 4-6 - rejestracja główna - parter);   
poniedziałek, środa w godz. 7:25-18:00 tel. (52) 582 62 75 (ul. Kopernika 14)

Zajmujemy się:
  • terapią indywidualną
  • terapią rodzinną
  • interwencją w kryzysie
  • zaburzeniami po stresie urazowym
  • doradztwem w sytuacjach nowych i trudnych
  • doborem i selekcją kadr dla Policji, SW, PSP, ABW, Straży Miejskiej
  • badaniami kierowców – pracownia psychotechniczna ma uprawnienia do badań wszystkich kierowców (wpis do ewidencji wojewody)
  • badaniami na broń (wszyscy psycholodzy są na liście uprawnionych Komendanta Wojewódzkiego Policji)
  • badaniami kuratorów, sędziów, prokuratorów