Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

odwiedziny


Odwiedziny w ZOL odbywają codziennie i trwają max. 40 minut.

W przypadku naruszenia przez osobę odwiedzającą czasu trwania odwiedzin, osoby takie nie będą wpuszczane na oddział.


ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ODWIEDZIN PACJENTÓW:  1. Czas wizyty wynosi maksymalnie 40 minut
  2. Osoby odwiedzające mają obowiązek zastosowania się do procedur obowiązujących w ZOL
  3. Ze względów epidemiologicznych prosimy o powstrzymanie się od wszelkich form czułości związanych bezpośrednio z dotykiem tj. przytulania, całowania, dotykania.