Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Ogłoszenia

Data publikacji: 2021-02-11 Konkurs ofert na stanowisko:
Pielęgniarki Oddziałowej:
1) Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym;
2) Oddziału Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii z Pododdziałem Neonatologicznym;
3) Oddziału Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej i Leczenia Udarów;
4) Oddziału Urologii, Urologii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedycznym.

Numer sprawy:

Termin składania ofert: 2021-02-25

Załączniki do ogłoszenia