Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Zamówienia publiczne

Numer sprawy Nazwa zamówienia Rodzaj zamówienia Termin składania ofert
09/2019 Świadczenie usług dezynfekcji, mycia, przeglądu, konserwacji, pakowania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego parą wodna pod ciśnieniem w temperaturach: 134. 0 ºC, 121. 0 ºC oraz świadczenie usług w zakresie niskotemperaturowej sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego (tlenkiem etylenu) Usługa 2019-09-25
08/2019 Zakup i dostawa stymulatorów jednojamowych, dwujamowych oraz elektrod do stymulatorów Dostawa 2019-07-16
07/2019 Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów hospitalizowanych w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy Usługa 2019-07-16
06/2019 Zakup i dostawa leków, płynów infuzyjnych, preparatów farmaceutycznych, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, przyrządów do podaży diet, płynów i sprzętu jednorazowego do terapii nerko zastępczej, preparatów do dezynfekcji skóry, materiałów opatrunkowych, zestawów operacyjnych i innych Dostawa 2019-08-05
05/2019 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w tym: wyroby medyczne do higieny, wyroby medyczne do badań urologicznych, wyroby do endoskopii i endochirurgii, elektrody, cewniki, dreny, igły, strzykawki, zestawy do kaniulacji, zestawy do znieczulania, rurki intubacyjne i tracheostomijne, kaniule, klipy, wzierniki, końcówka noża harmonicznego, próżnociąg położniczy, zestaw do infuzji, trokary, fartuchy, serwety, pościel z włókniny, filtry oddechowe, maski, rękawiczki, strzygarki i. in. Dostawa 2019-07-12
04/2019 Dostosowanie Izby Przyjęć SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy do obowiązujących przepisów Roboty budowlane 2019-06-14
03/2019 Świadczenie usług prania, wynajmu odzieży operacyjnej oraz kompletów odzieży dla SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy Usługa 2019-02-15
01/2019 Zakup i dostawa stymulatorów jednojamowych, dwujamowych, elektrod do stymulatorów oraz introducerów Dostawa 2019-01-25
02/2019 Świadczenie usług prania, wynajmu odzieży operacyjnej oraz kompletów odzieży dla SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy Usługa 2019-01-22
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019 Inne 0000-00-00
17/2018 Zakup i dostawa urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń i wyposażenia medycznego Dostawa 2018-11-19
16/2018 Przebudowa i dostosowanie rozdzielnic elektrycznych do aktualnych przepisów ppoż. w obiekcie SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy – dostosowanie szachtów elektrycznych do wymogów aktualnych przepisów ppoż. Roboty budowlane 2018-10-30
15/2018 Zakup i dostawa leków, immunoglobuliny, preparatów recepturowych oraz galenowych, i innych Dostawa 2018-10-23
14/2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w tym: cewnik do nakłucia płodowego, filtry do respiratora, igła Hubera, igła do znieczuleń, ustnik do spirometrii, akcesoria do fizykoterapii, woda sterylna, dozownik tlenu Dostawa 2018-09-21
13/2018 Zakup i dostawa aparatu ultrasonograficznego Dostawa 2018-10-17
12/2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w tym: wyroby wyroby medyczne do badań urologicznych, cewniki, dreny, igły, strzykawki, kaniule, klipy i. in. Dostawa 2018-07-17
10/2018 Zakup i dostawa leków, płynów infuzyjnych, , preparatów farmaceutycznych, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, przyrządów do podaży diet, płynów i sprzętu jednorazowego do terapii nerko zastępczej, preparatów do dezynfekcji skóry, materiałów opatrunkowych, zestawów operacyjnych i innych Dostawa 2018-08-03
09/2018 Zakup i dostawa płynów i sprzętu jednorazowego do terapii nerkozastępczej Dostawa 2018-06-14
08/2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w tym: wyroby medyczne do higieny, wyroby medyczne do badań urologicznych, wyroby do endoskopii i endochirurgii, elektrody, cewniki, dreny, igły, strzykawki, zestawy do kaniulacji, zestawy do znieczulania, rurki intubacyjne i tracheostomijne, kaniule, klipy, wzierniki, końcówka noża harmonicznego, próżnociąg położniczy, zestaw do infuzji, trokary, fartuchy, serwety, pościel z włókniny, filtry oddechowe, maski, rękawiczki, i. in. Dostawa 2018-06-22
06/2018 Zakup i dostawa preparatów immunoglobuliny anty-RhD Dostawa 2018-03-30