Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2018-02-08 Kontakt w języku migowym
Kontakt w języku migowym
Osoba do kontaktu w języku migowymAleksandra Mikołajec
położna Oddziału Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii

tel. 52 58 26 274