Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Rada Społeczna

Rada Społeczna
Rada społeczna przy Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy


Przewodniczący

nadbryg. mgr inż. Janusz Halak, Komendant Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu


Członkowie

st. bryg. mgr inż. Janisław Buller Komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

mł. insp. Dariusz Dopke

Katarzyna Florek, przedstawiciel Naczelnej Izby Pielęgniarskiej

ppłk Jacek Gościak, Dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Bydgoszczy

ppłk Robert Jankowski Z-ca Komendant Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy

dr n. med. Radosława Staszak-Kowalska, przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej