Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:


  1. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Bydgoszczy w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach 13.00 – 14.00


  1. W godzinach urzędowania Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Bydgoszcz

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 w sekretariacie Dyrekcji
    SP WZOZ MSWiA na V pietrze,


  1. Listownie na adres:

Samodzielny Publiczny

Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy

ul. ks. R. Markwarta 4-6
85-015 Bydgoszcz

z dopiskiem „Skarga/wniosek”

  1. Faksem na nr (52) 58 26 209


  1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl


  1. Ustnie do protokołu w sekretariacie Dyrekcji SP WZOZ MSWiA na V pietrze.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg
i wniosków (Dz. U. z 2002, Nr 5, poz. 46),