Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Podstawowa Opieka Zdrowotna

HARMONOGRAM GODZIN PRZYJĘĆ LEKARZY POZ (dla dorosłych)

OBOWIĄZUJE REJESTRACJA W DNIU WIZYTY

Zmiana organizacji pracy POZ SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy
od dnia 24 maja 2021 r.


UWAGA ! KORONAWIRUS !!!


W związku narastającą liczbą zakażeń COVID -19 w trosce o zdrowie  naszych Pacjentów zostają wprowadzone następujące zmiany:

•    REJESTRACJA na WIZYTĘ W GABINECIE oraz na TELEPORADĘ  (zgodnie z harmonogramem pracy lekarzy) osobiście w godzinach pracy rejestracji lub telefonicznie pod nr tel:
 -
52-58-26-299  (od 7:00do 18:00)
 - 52-58-26-319
(od 7:00  do 10:00)
Pacjent zostanie poinformowany przez pracownika rejestracji, o której godzinie lekarz POZ osobiście oddzwoni w ramach TELEPORADY.
!!! Prosimy aby Pacjenci byli dostępni pod telefonem w wyznaczonym czasie,  3 nieudane próby telefonicznego kontaktu lekarza z Pacjentem skutkować będzie anulowniem teleporady !!!.


PACJENCI Z INFEKCJĄ DRÓG ODDECHOWYCH mogą się rejestrować

wyłącznie na teleporadę podczas której lekarz może zadecydować o wizycie stacjonarnej.


•    ZAPOTRZEBOWANIE NA LEKI I ZAOPATRZENIE MEDYCZNE

     można złożyć:

a)  za pomocą kartki wrzuconej do skrzynki umieszczonej naprzeciwko rejestracji   

     (prosimy o umieszczenie nr telefonu do kontaktu)

b)  telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 10:30 -14:30  tel. 52 58 26 299

c)  drogą mailową  (adres: rejestracja@szpitalmsw.bydgoszcz.pl)

 

Kod recepty Pacjent otrzyma za pomocą:

- SMS

- e-mail lub

 - gdy pacjent nie posiada Internetowego Konta Pacjenta (IKP) pracownicy rejestracji telefonicznie skontaktują się z Pacjentem celem podania kodu

     

WIZYTY DOMOWE

zgłoszenie wizyty domowej (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -10:00) pod nr tel.: 52-582-6-248 (lekarz POZ skontaktuje się z pacjentem celem zebrania wywiadu epidemiologicznego oraz weryfikacji zasadności wizyty)

 

20.05.2021 r.W  RAZIE  NAGŁEGO  ZACHOROWANIA
POZA  GODZINAMI  PRACY  LEKARZY  RODZINNYCH , tj.:

od poniedziałku do piątku, od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia
- całodobowo w sobotę, niedzielę i święta

funkcjonuje uruchomiona przez NFZ Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK)

Jest to BEZPŁATNY numer telefonu 800 137 200, gdzie podczas połączenia, w razie potrzeby, personel medyczny może:

- wystawić e-receptę,
- wystawić e-skierowanie
- wystawić e-zwolnienie

Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci wizytę w najbliższej stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, a w przypadku stwierdzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia, zaleci wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.
Platforma dostępna jest także dla osób niesłyszących.ZMIANY I NIEOBECNOŚCI: • dr n. med. Lena Nowak Łoś
 1. NIEOBECNOŚĆ: 2, 17, 24 marca 2023
 2. ZMIANA: w dniu 13.03.2023 przyjmuje w godzinach 08:00-18:00 (80:00-09:00 teleporady,09:00-11:00 wizyty w gabinecie, po 11:00 wizyty domowe)
 3. ZMIANA: w dniu 21.03.2023 przyjmuje w godzinach 08:00-18:00 (0:00-09:00 teleporady,09:00-11:00 wizyty w gabinecie, po 11:00 wizyty domowe)
 • dr n. med. Aleksandra Świderska-Tomaszewska
 1. NIEOBECNOŚĆ: do odwołania
 2. ZMIANA:


 • lek. med. Sebastian Michalak
 1. NIEOBECNOŚĆ: 13.03.2023
 2. ZMIANA: w dniu 02.03.2023 przyjmuje w godzinach 08:00-14:00 (8:00-08:30 recepty, 08:30-10:00 teleporady, 10:00-14:00 wizyty w gabinecie)
 3. ZMIANA: w dniu 13.03.2023 przyjmuje w godzinach 08:00-13:00 (8:00-08:30 recepty, 08:30-10:00 teleporady, 10:00-13:00 wizyty w gabinecie)
 4. ZMIANA: w dniu 17.03.2023 przyjmuje w godzinach 08:00-18:00 (08:00-08:30 recepty, 08:30-10:00 teleporady, 10:00-11:00 wizyty w gabinecie, po 11:00 wizyty domowe)


 • lek. med. Aneta Żelazna

 1. NIEOBECNOŚĆ: 21.03.2023
 2. ZMIANA: w dniu 24.03.2023 przyjmuje w godzinach 08:00-18:00 (08:00-09:00 teleporady, 09:00-11:00 wizyty w gabinecie, po 11:00 wizyty domowe)


 • lek. med. Michał Gąsiorowski
 1. NIEOBECNOŚĆ:
 2. ZMIANA:  02.03.2023, 09.03.2023, 16.03.2023, 23.03.2023 wizyty domowe

 • lek. med. Yuliya Siparava
 1. NIEOBECNOŚĆ: 9,16,23 marca 2023
 2. ZMIANA: w dniu 02.03.2023 przyjmuje w godzinach 08:00-18:00
 3. ZMIANA:  w dniach 0,15,22 marca przyjmuje w godzinach 12:00-15:00 (12:00-14:00 wizyty w gabinecie, 14:00-15:00 teleporady)
 4. ZMIANA: w dniu 22.02.2023 przyjmuje w godzinach 12:00-15:00 (12:00-14:00 wizyty w gabinecie, 14:00-15:00 teleporady) • lek. med. Volha Karneyeva
 1. NIEOBECNOŚĆ:  2,8,17,28 marca 2023
 2. ZMIANA: w dniach 07, 10, 16,  31 marca 2023 przyjmuje w godzinach 08:00-15:00

ZASADY REJESTRACJI PACJENTÓW DO LEKARZY POZ
 • Pacjenci rejestrowani będą do lekarza na określoną godzinę.
 • Pacjent zobowiązany jest mieć ze sobą dowód osobisty.

W dniu zgłoszenia przyjmowani są:
Inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, zasłużeni dawcy krwi lub przeszczepu i weterani działań poza granicami państwa.

OSTATECZNIE O KOLEJNOŚCI PRZYJĘĆ DECYDUJE LEKARZ PRZYJMUJĄCY.