Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Podstawowa Opieka Zdrowotna

HARMONOGRAM GODZIN PRZYJĘĆ LEKARZY POZ (dla dorosłych)

OBOWIĄZUJE REJESTRACJA :

 • NA WIZYTĘ W GABINECIE z wyprzedzeniem lub w dniu wizyty
 • NA TELEPORADĘ wyłącznie w dniu wizyty

•    REJESTRACJA na WIZYTĘ W GABINECIE oraz na TELEPORADĘ  (zgodnie z harmonogramem pracy lekarzy) osobiście w godzinach pracy rejestracji lub telefonicznie pod nr tel:
 -
52-58-26-299  (od 7:00do 18:00)
 - 52-58-26-319
(od 7:00  do 10:00)
Pacjent zostanie poinformowany przez pracownika rejestracji, o której godzinie lekarz POZ osobiście oddzwoni w ramach TELEPORADY.
!!! Prosimy aby Pacjenci byli dostępni pod telefonem w wyznaczonym czasie,  3 nieudane próby telefonicznego kontaktu lekarza z Pacjentem skutkować będzie anulowniem teleporady !!!.
•    ZAPOTRZEBOWANIE NA LEKI I ZAOPATRZENIE MEDYCZNE

     można złożyć:

a)  za pomocą kartki wrzuconej do skrzynki umieszczonej naprzeciwko rejestracji   

     (prosimy o umieszczenie nr telefonu do kontaktu)

b)  telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 10:30 -14:30  tel. 52 58 26 299

c)  drogą mailową  (adres: rejestracja@szpitalmsw.bydgoszcz.pl)

 

Kod recepty Pacjent otrzyma za pomocą:

- SMS

- e-mail lub

 - gdy pacjent nie posiada Internetowego Konta Pacjenta (IKP) pracownicy rejestracji telefonicznie skontaktują się z Pacjentem celem podania kodu

     

WIZYTY DOMOWE

zgłoszenie wizyty domowej (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -10:00) pod nr tel.: 52-582-6-248 (lekarz POZ skontaktuje się z pacjentem celem zebrania wywiadu epidemiologicznego oraz weryfikacji zasadności wizyty)

 

20.05.2021 r.W  RAZIE  NAGŁEGO  ZACHOROWANIA
POZA  GODZINAMI  PRACY  LEKARZY  RODZINNYCH , tj.:

od poniedziałku do piątku, od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia
- całodobowo w sobotę, niedzielę i święta

funkcjonuje uruchomiona przez NFZ Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK)

Jest to BEZPŁATNY numer telefonu 800 137 200, gdzie podczas połączenia, w razie potrzeby, personel medyczny może:

- wystawić e-receptę,
- wystawić e-skierowanie
- wystawić e-zwolnienie

Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci wizytę w najbliższej stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, a w przypadku stwierdzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia, zaleci wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.
Platforma dostępna jest także dla osób niesłyszących.ZMIANY I NIEOBECNOŚCI: • dr n. med. Lena Nowak Łoś
 1. NIEOBECNOŚĆ:  07.02.2024-16.02.2024
 2. ZMIANA: w dniu godz. przyjęć 08:00-18:00 (08:00-10:00 wiz. gabinet, 10:00-11:00 recepty, po 11:00 wizyty domowe)
 3. ZMIANA: w dniu 26.02.2024 godz. przyjęć 12:20-18:00 (12:00-12:30 recepty, 12:30-13:30 teleporady,14:00-18:00 wizyty. w gabinecie, po godz. 11:00 wizyty domowe

 • lek. med. Sebastian Michalak
 1. NIEOBECNOŚĆ: 
 2. ZMIANA: w dniu 15.02.2024 godz. przyjęć 08:00-18:00 (08:00- 08:30 recpety, 08:30-09:30 teleporady, 09:30-11:00 wizyty w gabinecie, po 11:00 wizyty domowe)
 3. ZMIANA: dnia16.02.2024 godz. przyjęć 08:00-18:00 (08:00- 08:30 recpety, 08:30-09:30 teleporady, 09:30-11:00 wizyty w gabinecie, po 11:00 wizyty domowe)


 • lek. med. Aneta Żelazna
 1. NIEOBECNOŚĆ: 19-20.02.2024
 2. ZMIANA: w dni 14.02.2024, 15.02.2024, 21.02.2024, 28.02.2024 godz. przyjęć 13:15-18:00 (13:15-13:50 teleporady, 14:30-17:30 wiz. w gabinecie, 17:30-18:00 recepty)

 • lek. med. Michał Gąsiorowski
 1. NIEOBECNOŚĆ: 26.02.2024
 2. ZMIANA:  

 • lek. med. Volha Karneyeva
 1. NIEOBECNOŚĆ: 19.02.2024-23.02.2024
 2.  ZMIANA: dnia 21.02.2024 godz. przyjęć 14:00-15:00 • lek. med. Tamara Homa
 1. NIEOBECNOŚĆ:  15.02.2024; 29.02.2024
 2. ZMIANA:
ZASADY REJESTRACJI PACJENTÓW DO LEKARZY POZ
 • Pacjenci rejestrowani będą do lekarza na określoną godzinę.
 • Pacjent zobowiązany jest mieć ze sobą dowód osobisty.

W dniu zgłoszenia przyjmowani są:
Inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, zasłużeni dawcy krwi lub przeszczepu i weterani działań poza granicami państwa.

OSTATECZNIE O KOLEJNOŚCI PRZYJĘĆ DECYDUJE LEKARZ PRZYJMUJĄCY.