Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Ogłoszenia

Data publikacji: 2022-12-02 Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie:
a) Zakres 1 – lekarza bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji, ze specjalizacją w dziedzinie medycyny rodzinnej udzielającego świadczeń zdrowotnych w POZ w SP WZOZ MSWiA w ramach umowy cywilno – prawnej;
b) Zakres 2 - lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii udzielającego świadczeń zdrowotnych na stanowisku Kierownika Oddziału Neurologii z Rehabilitacją Neurologiczną w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umowy cywilno – prawnej w ordynacji dziennej, dyżurze medycznym.
c) Zakres 3 - lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii udzielającego świadczeń zdrowotnych w Pracowni EEG, ENG SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umowy cywilno – prawnej.

Numer sprawy: 05/2022

Termin składania ofert: 2022-12-13

Załączniki do ogłoszenia