Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2018-09-06 SP WZOZ MSWiA zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii
SP WZOZ MSWiA zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii

SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy

ul. Markwarta 4-6 , 85-015 Bydgoszcz

zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii
(lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii)

do pracy w Oddziale oraz Poradni Neurologicznej

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.

                                        

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

                       tel. 52 58 26 205 lub sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl