Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2022-01-04 SP WZOZ MSWiA zatrudni lekarza ortodontę.
SP WZOZ MSWiA zatrudni lekarza ortodontę.
SP WZOZ MSWiA zatrudni lekarza ortodontę.
Aplikację można składać osobiście, listownie lub na adres e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl