Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2014-11-28 Szpital MSW w Bydgoszczy wspiera inicjatywę młodych artystów.
Szpital MSW w Bydgoszczy wspiera inicjatywę młodych artystów. Szpital MSW w Bydgoszczy wspiera inicjatywę młodych artystów. Uczestnicząc w tym projekcie popiera walkę młodzieży z problemem uzależnień, które dotykają również bohaterkę tego teledysku.