Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Ogłoszenia

Data publikacji: 2019-02-01 Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w ramach umów cywilno – prawnych w zakresach:
1) Zakres 1 – lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii w poradni zdrowia psychicznego w ramach umów cywilno – prawnych;
2) Zakres 2 – lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii w Pododdziale Ortopedycznym oddziału Chirurgicznego oraz Poradni Ortopedycznej SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych;
3) Zakres 3 - lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii w Oddziale Chirurgicznym z pododdziałami oraz poradni chirurgicznej SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze;
4) Zakres 4 – lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii w OAiIT oraz Bloku operacyjnym, poradni konsultacyjnej – kwalifikacja do zabiegów, w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie oraz innych miejscach Udzielającego zamówienie w przypadku wystąpienia konieczności udzielenia świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze;
5) Zakres 5 – lekarzy specjalistów w dziedzinie neonatologii w Oddziału Położnictwa Patologii Ciąży i Ginekologii z Pododdziałem Neonatologicznym w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze;
6) Zakres 6 – lekarz specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej w POZ w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umowy cywilno – prawnej;
7) Zakres 7 – lekarzy bez specjalizacji w POZ w SP WZOZ MSWiA w ramach umowy cywilno – prawnej;
8) Zakres 8 – lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w Izbie Przyjęć SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy, Kierownik Izby przyjęć w ramach umowy cywilno – prawnej, w ordynacji dziennej, dyżurze.

Numer sprawy: 01/2019

Termin składania ofert: 2019-02-13

Załączniki do ogłoszenia