Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Poradnictwo laktacyjne

Doradca laktacyjny: Joanna Olszewska (obowiązuje wcześniejsza rejestracja)

Zadaniem doradcy laktacyjnego jest wspieranie i edukowanie matek w zakresie korzyści wynikających z karmienia piersią i prawidłowych zasad postępowania w laktacji od porodu do końca karmienia. Do zadań należy także instruowanie matki w zakresie prawidłowej techniki karmienia i korekta zaistniałych nieprawidłowości. W razie trudności w karmieniu podają odpowiednie dla problemu zalecenia laktacyjne.