Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Psycholodzy

Gabinet PZP

mgr Magdalena Szwarc-Gajewska
Psycholog kliniczny, I stopień specjalizacji klinicznej, uprawniony do badań kierowców, sędziów, prokuratorów, kuratorów, biegły sądowy

 • Pokój nr: 15  (ul. Kopernika 14)
 • Piętro: I
 • Telefon: (52) 582 62 77
Pn. -
-
Wt.I st.specj. klinicznej Magdalena Szwarc-Gajewska07:30 - 12:00
Śr.I st.specj. klinicznej Magdalena Szwarc-Gajewska
07:30 - 12:00
Czw.I st.specj. klinicznej Magdalena Szwarc-Gajewska07:30 - 12:00
Pt. -
-

NIEOBECNOŚĆ:   31.07.2024Gabinet PZP

 • Pokój nr: 12  (ul. Kopernika 14)
 • Piętro: I
 • Telefon: (52) 582 65 00
Pn.
mgr Jakub Machowski
                                   7:30 - 15:00
Wt.
mgr Jakub Machowski                                  7:30 - 15:00
Śr.
mgr Jakub Machowski                                   7:30 - 15:00
Czw.
mgr Jakub Machowski                                   7:30 - 15:00
Pt.
mgr Jakub Machowski                                   7:30 - 15:00

NIEOBECNOŚĆ:


Gabinet PZP

mgr Dorota Trybuś-Gruszka

Psycholog trener – warsztatów umiejętności psychospołecznych (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr 406), trener treningu interpersonalnego (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr 406), uprawniony do badań kierowców, sędziów, kuratorów, prokuratorów, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w dziedzinie psychologii, superwizor badań osób ubiegających się o broń (licencja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr 48)


 • Pokój nr: 16 (ul. Kopernika 14)
 • Piętro: I
 • Telefon: (52) 582 62 79
Pn.mgr Dorota Trybuś-Gruszka07:30 - 14:35
Wt.mgr Dorota Trybuś-Gruszka07:30 - 14:35
Śr.mgr Dorota Trybuś-Gruszka07:25 - 18:00
Czw.mgr Dorota Trybuś-Gruszka07:30 - 12:00
Pt.
mgr Dorota Trybuś-Gruszka
07:30 - 14:35

NIEOBECNOŚĆ:   24-28.06.2024

Gabinet PZP

mgr Julia Jarzynka
 • Pokój nr: 14 (ul. Kopernika 14)
 • Piętro: I
 • Telefon: (52) 582 62 78

Pn.

   mgr Julia Jarzynka                   

                      07:25 - 15:00

Wt.

   mgr Julia Jarzynka

                       07:25 - 15:30

Śr.

   mgr Julia Jarzynka

                      09:25 - 17:00

Czw.

   mgr Julia Jarzynka

                       07:25 - 15:00

Pt.

   mgr Julia Jarzynka

                       07:25 - 15:00NIEOBECNOŚĆ: